”TGS-Transmissionsgruppen i Sverige AB är en intresseorganisation för producenter och leverantörer av transmissionsutrustningar i Sverige – från komponenter till system”.


TGS arbetar bland annat med marknadsstatistik, marknadstrender och konjunkturbarometrar. Vidare förhandlar med bl.a. mässarrangörer och genomför utbildning/ger information inom branschen genom intressanta föredragshållare samt studiebesök.


Olika produktområden

Transmissionsutrustningar är ett brett område, från enkla komponenter till kompletta system. För att ta tillvara alla intressen finns sex produktgrupper. Företrädare för varje grupp/produktområde har separata möten i samband med års och höstmötet och/eller vid behov. Dessa svarar bla för marknadsstatistiken inom respektive område, allt för att statistiken ska bli så relevant och användningsbar som möjligt.


Grupperna är:

• Kopplingar/bromsar
• Komponenter
• Kugg- och snäckväxlar
• Linjärprodukter
• Omriktare och servo
• 1- och 3-fasmotorer


Målsättning

En viktig målsättning med organisationen är att hålla en så liten administration som möjligt. Denna hemsida är ett steg i rätt riktning. På så sätt kan vi hålla medlemsavgifterna på en rimlig nivå, för närvarande 4000:- (exkl moms) per företag och år, allt för att vi ska bli så många medlemmar som möjligt. Detta gör oss starka i förhandlingar samtidigt som marknadsstatistik mm blir så heltäckande som möjligt.

Vill du veta mer, kontakta oss på önskat sätt enligt nedan:

Transmissionsgruppen i Sverige AB
Box 140 78
167 14 BROMMA
info@transmissionsgruppen.se
Tel: 076-94 84 500