Lönne Scandinavia förvärvar Motion Multi Supply

Pressmeddelande – Bergen/Malmö 8 april 2008

Avtal om förvärv har idag ingåtts mellan Lönne Scandinavia och Multi Motion Supply. Lönne Scandinavia grundades 1949 och har idag en omsättning på c:a 700 MSEK i norden.
Lönne Scandinavia har huvudkontor i Norge samt dotterbolag i Sverige, Danmark och Finland.

Lönne Scandinavia är en av nordens största aktörer inom elmotorer, växlar och öppna transmissioner med ett nordiskt centallager i Helsingborg.
Lönnes styrka ligger i att vara Totalleverantör med hjälp av kvalitetsprodukter från bl.a. Siemens, Gates, Tsubaki, Fuji och Benzlers.

- I och med förvärvet av Motion Multi Supply tar vi på allvar steget in i kul/rullningslagermarknaden, säger Terje Lönne.

Motion Multi Supply, grundat 1976, har idag en omsättning på 52 MSEK. Med Malmö som bas arbetar Motion Multi Supply på hela den svenska marknaden med import och försäljning av i huvudsak rullningslager och industrikomponenter, smidda, gjutna och bearbetade.
Motion Multi Supply besitter också kunskap i skärande bearbetning genom sitt dotterbolag Unimec i Osby med svarvar och fleroperationsmaskiner i maskinparken.

Motion Multi Supply kommer som en ny division inom Lönne, under ledning av Per Arestad, att ansvara utvecklingen av rullningslager och komponenter på hela nordiska marknaden.

- Med hjälp av Lönnes säljkår på 70 personer räknar vi med att inom kort väsentligt öka vår försäljning och service till både befintliga och nya kunder, säger Per Arestad.

Göran Friman kommer fortsatt att vara Försäljningschef i Lönne Scandinavia AB.

För mer information vänligen kontakta:

Terje Lönne, VD för Lönne Scandinavia A/S, tel +47 55 39 10 00
Per Arestad, VD för Motion Multi Supply AB, tel +46 40 690 29 90