Ekodesigndirektiv för elmotorer!

Från juni 2011 finns ett ekodesignkrav för elmotorer som berör alla elmotoranvändare. TGS, Transmissionsgruppen i Sverige har i samarbete med Energimyndigheten utarbetat en checklista som stöd vid specificering och val av elmotorer. Här ges svar på många av de frågor som kan bli aktuella vid ett elmotorköp. Listan ”TGS Checklista för elmotoranvändare” finns att ladda ner här. För ytterligare detaljinformation om ekodesigndirektivet rekommenderar vi att gå in på Energimyndighetens länk här.

För att hitta leverantörer av motorer, klicka på rubriken ”Produkter” i menyfältet, välj ”1-och 3-fasmotorer”och kontakta de specificerade leverantörerna för ytterligare information och eventuell offert.

Här följer en sammanfattning om vad kraven i Ekodesigndirektivet innebär:

- Elmotorer som är sämre än energieffektivitetsklass IE2 är sedan 16 juni 2011 förbjudna att inom EU sättas på marknaden eller att ta i bruk.

- 1 januari 2015 måste elmotorer inom intervallet 7,5 – 375 kW klara kraven för IE3 alternativt IE2 om sistnämnda kombineras med frekvensomformare för varvtalsstyrning. Lagkravet ger alltså två alternativ. Från 1 januari 2017 måste alla motorer (0,75 – 375 kW) klara IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomformare.

- Krav på produktinformation om elmotorn måste lämnas i samband med försäljning eller installation.

- Kraven gäller inte vid reparation av motorer som tidigare satts på marknaden eller tagits i bruk, förutom om reparationen är så omfattande att elmotorn i praktiken blir som ny.

- Kraven gäller inte för elmotorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska, eller motorer som är inbyggda i en produkt där motorns energiprestanda inte går att testas fristående (till exempel växel, pump, fläkt eller kompressor). Inte heller för elmotorer som är utformade för att fungera i särskilda miljöer och motorbromsar. De här motorerna kan dock omfattas av informationskrav.