Kontaktperson
Mikael Millberg

Adress
RAMSTRÖM TRANSMISSION AB
Smidesvägen 4-8
171 41 Solna

Kontakt
Tel: 08-404 01 00
Fax: 08-404 01 73
info@ramit.se
http://www.ramstromtransmission.se

Företagspresentation
Ramström Transmission AB är ett teknikhandelsbolag verksamt inom området transmissionskomponenter och har en stark position på den svenska marknaden inom sina kund och produktsegment.