Lönne Scandinavia förvärvar Motion Multi Supply

Pressmeddelande – Bergen/Malmö 8 april 2008 Avtal om förvärv har idag ingåtts mellan Lönne Scandinavia och Multi Motion Supply. Lönne Scandinavia grundades 1949 och har idag en omsättning på c:a 700 MSEK i norden. Lönne Scandinavia har huvudkontor i Norge samt dotterbolag i Sverige, Danmark och Finland. Lönne Scandinavia är en av nordens största aktörer […]