Ny energimärkning från 2021

Vanliga frågor och svar om nya energimärkningen

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Den nya energimärkningen införs för ett flertal produkter från år 2021. Läs mer om den nya energimärkningen samt några vanliga frågor med svar om den nya energimärkningen. Planen är att successivt utveckla listan med frågor.

Har du redan nu frågor som saknas i listan är du välkommen att kontakta Energimyndigheten via e-post: ekodesign@energimyndigheten.se. För belysningsfrågor skicka via e-post: belysning@energimyndigheten.se.

Läs mer på denna länk: Information om nya krav

Nya reviderade ekodesignkrav för elmotorer och frekvensomriktare daterade 14 januari 2019!

Det finns idag ekodesignkrav för elmotorer som har en effekt mellan 0,75-375 kW. EU-kraven gör det möjligt att använda 135 TWh mindre el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

Nu finns krav på energieffektivitet hos elmotorer enligt EU:s direktiv för ekodesign. Liknande krav finns också i länder som USA, Australien och Brasilien. Den typ av elmotor som omfattas av kraven är den så kallade asynkronmotorn. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motortypen och motortypen står för 90 procent av elanvändningen hos alla elmotorer i det aktuella effektområdet 0,75-375 kW.

Läs mer: Elektriska motorer

TGS-Transmissionsgruppen i Sverige AB är en intresseorganisation för producenter och leverantörer av transmissionsutrustningar i Sverige – från komponenter till system.

Detta arbetar vi med:
• Marknadsstatistik
• Marknadstrender
• Konjunkturbarometer
• Förhandlar med bla mässarrangörer
• Utbildning/information inom branschen genom intressanta föredragshållare samt studiebesök.

Olika produktområden
Transmissionsutrustningar är ett brett område, från enkla komponenter till kompletta system. För att ta tillvara alla intressen finns sex produktgrupper. Företrädare för varje grupp/produktområde har separata möten i samband med års och höstmötet och/eller vid behov. Dessa svarar bla för marknadsstatistiken inom respektive område, allt för att statistiken ska bli så relevant och användningsbar som möjligt.

Grupperna är:
• Kopplingar/bromsar
• Komponenter
• Kugg och snäckväxlar
• Linjärprodukter
• Omriktare och servo
• 1- och 3-fasmotorer

Målsättning
En viktig målsättning med organisationen är att hålla en så liten administration som möjligt. Denna hemsida är ett steg i rätt riktning. På så sätt kan vi hålla medlemsavgifterna på en rimlig nivå, för närvarande 1812:- (inkl moms) per företag och år, allt för att vi ska bli så många medlemmar som möjligt. Detta gör oss starka i förhandlingar samtidigt som marknadsstatistik mm blir så heltäckande som möjligt.

Vill du veta mer, kontakta oss.

Här finns vi:
Transmissionsgruppen i Sverige AB
Box 140 78
167 14 BROMMA
info@transmissionsgruppen.se